Skip to main content Skip to search
par khang /
ID:
T114796
  • པར་ཁང (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  par khang / (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  parkhang (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

1) print shop/ block storage place; 2) press, printing house/ office

2. Jim Valby Dictionary

printing office

3. Rangjung Yeshe Dictionary

press, printing house

4. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1614] 1༽ དཔེ་ཆའི་པར་ཤིང་འཇོག་སའམ་འདེབས་ཡུལ། ... 2༽ བརྙན་པར་རྒྱག་སའི་ཁང་པ། ...

5. Thupten Phuntsok Dictionary

(1)དཔེ་ཆའི་པར་ཤིང་འཇོག་སའམ་འདེབས་ཡུལ།(2)བརྙན་པར་རྒྱག་སའི་ཁང་པ།

Phoneme: