Skip to main content Skip to search
kha gcod/
ID:
T14599
  • ཁ་གཅོད (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  kha gcod/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  khachö (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

cover, lid

2. Jim Valby Dictionary

cover, lid, top, cork

3. bod rgya tshig mdzod chen mo

[191] སྣོད་ཀྱི་ཁ་ལེབ། ... ཁོག་མའི་ཁ་གཅོད་ཕྱེ་བ། ... ཤེལ་དམ་ལ་ཁ་གཅོད་དམ་པོར་རྒྱག་པ། ...

4. Thupten Phuntsok Dictionary

སྣོད་ཀྱི་ཁ་ལེབ། ཁོག་མའི་ཁ་གཅོད་ཕྱེ་བ། ཤེལ་དམ་ལ་ཁ་གཅོད་དམ་པོར་རྒྱག་པ།

Phoneme: