Skip to main content Skip to search
yig tshugs/
ID:
T180736
  • ཡིག་ཚུགས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  yig tshugs/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  yiktsuk (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

handwriting, penmanship, calligraphy

2. Thupten Phuntsok Dictionary

ཡིག་གཟུགས་ཞེས་པའི་དོན། གློག་ཀླད་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་གི་དངོས་པོ་དང་བྱ་བ་སྟོན་པའི་ཆེད་སྤྱོད་ཐ་སྙད་ཅིག་སྟེ། དབྱིན་སྐད་དུ་font styleཟེར།

Phoneme: