Skip to main content Skip to search
ting 'dzin nyams pa med pa/
ID:
T221450
  • ཏིང་འཛིན་ཉམས་པ་མེད་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  ting 'dzin nyams pa med pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  tindzin nyampa mepa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

Phoneme: