Skip to main content Skip to search
chang gzhas/
ID:
T55952
  • ཆང་གཞས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  chang gzhas/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  changzhé (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[783] བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་སྤྲོ་སྐྱིད་དང་གསོལ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་གླིང་གར་སྤྲོ་གསེང་གཏོང་སྐབས་ཆང་བཀྱག་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བའི་གླུའི་མིང། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་སྤྲོ་སྐྱིད་དང་གསོལ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་གླིང་གར་སྤྲོ་གསེང་གཏོང་སྐབས་ཆང་བཀྱག་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བའི་གླུའི་མིང་།

3. smon lam tshig mdzod chen mo

བོད་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་སྤྲོ་སྐྱིད་དང་གསོལ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་གླིང་གར་སྤྲོ་གསེང་གཏོང་སྐབས་ཆང་བཀྱག་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བའི་གླུའི་མིང༌།

4. Ives Waldo Dictionary

bod khams kun tu dar ba'i spro skyid dang gsol ston byed pa and gling gar spro gseng gtong skabs chang bkyag nas bkra shis bde legs zhu ba'i song name

Phoneme: