Skip to main content Skip to search
chu len/
ID:
T57710
  • ཆུ་ལེན (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  chu len/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  chulen (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

draw/ take water

2. Thupten Phuntsok Dictionary

གནའ་བོའི་དུས་སུ་དགོན་པ་དང་། དཔོན་ཚང་། ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་ལེན་མཁན་ཞིག་རྒྱུན་ཉར་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལས་རིགས་ཞིག་གི་མིང་ཡིན།

Phoneme: