Skip to main content Skip to search
chos rgyal sgrub phug
ID:
T59640
  • ཆོས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  chos rgyal sgrub phug (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  chögyel druppuk (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

2. Rangjung Yeshe Dictionary

cave of Songtsen Gampo now in Potala

3. Thupten Phuntsok Dictionary

ཕོ་ཏ་ལ་ཕོ་བྲང་དམར་པོའི་བྱང་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་བྲག་ཕུག་ལྷ་ཁང་གི་རྣམ་པར་ཡོད་པ་ཞིག་སྟེ། སྔར་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་མ་བརྩིགས་གོང་སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་བའི་གནས་ཡིན། འདིའི་ནང་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ། རྒྱ་བཟའ། བལ་བཟའ། མོང་བཟའ། སྲས་གུང་རི་གུང་བཙན། བློན་པོ་མགར། ཐོན་མི། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བཅས་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་ཡོད།

Phoneme: